Inwentaryzacja Dendrologiczna Warszawa
Inwentaryzacje Dendrologiczne w Warszawie

Inwentaryzacja Dendrologiczna Warszawa - pomiar pierśnicy drzewa

Pracownia Proprii świadczy usługi związane z kompleksowymi dokumentacjami inwentaryzacji dendrologicznych.

Inwentaryzacja dendrologiczna jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego możemy oszacować koszty związane z wycinką drzew i krzewów.

Inwentaryzacja dendrologiczna (inwentaryzacja drzew i krzewów) jest to opracowanie zawierające zestawienie wszystkich występujących na terenie drzew i krzewów.

→Więcej informacji: Inwentaryzacja Dendrologiczna Warszawa←