Inwentaryzacja Zieleni Warszawa
Inwentaryzacja Drzew i Krzewów

Inwentaryzacja Zieleni Warszawa - pomiar pierśnicy drzewa

Pracownia Proprii oferuje Państwu wykonanie kompleksowych dokumentacji inwentaryzacji zieleni inaczej nazywanych inwentaryzacjami dendrologicznymi.

Inwentaryzacja zieleni (inwentaryzacja drzew i krzewów) wykonywana jest na potrzeby uzyskania decyzji administracyjnej - pozwolenia na wycinkę lub przesadzenie drzew i krzewów. Ponadto inwentaryzacje zieleni stanowią niezbędny element w procesie uzyskiwania pozwoleń w procesach inwestycyjnych (pozwolenia na budowę).

Inwentaryzacja zieleni stanowi podstawowy dokument na podstawie którego możemy oszacować koszty wiążące się z wycinką drzew i krzewów.

Inwentaryzacja zieleni (inwentaryzacja dendrologiczna) jest to opracowanie zawierające zestawienie wszystkich występujących na terenie drzew i krzewów.

→Kliknij: Wykaz Inwentaryzacji←

Nie posiadamy cennika inwentaryzacji dendrologicznej. Koszt inwentaryzacji zieleni (drzew i krzewów) zależy przede wszystkim od ilości drzew oraz powierzchni inwentaryzowanego terenu. Na koszty inwentaryzacji dendrologicznej ma także wpływ lokalizacja oraz dostępność inwentaryzowanej działki.

W celu otrzymania szczegółowej oferty prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

Zadzwoń! 507 519 443
Inwentaryzacja Zieleni Warszawa - sprzęt do pomiarów
Opisu opracowywanego terenu wraz z opisem stanu zdrowotnego zieleni istniejącej.
Zestawienia tabelarycznego drzew i krzewów zawierającego pomiary dendrometryczne inwentaryzowanej zieleni (nazwa gatunkowa, obwód mierzony na wysokości 130 cm, wysokość drzewa, powierzchnia krzewów oraz uwagi dotyczące poszczególnych egzemplarzy drzew i krzewów). W przypadku inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem opracowanie zawiera również drzewa i krzewy wskazane do adaptacji, przesadzenia lub wycinki)
Załącznika graficznego - mapy geodezyjnej / mapy do celów projektowych (opracowywana w systemie CAD) z naniesionymi wszystkimi egzemplarzami drzew i krzewów wraz z oznaczeniami numerycznymi zgodnymi z oznaczeniami w zestawieniu tabelarycznym.
Inwentaryzacja Zieleni w Warszawie

Na życzenie Klienta przygotowujemy także dokumentację fotograficzną inwentaryzowanego terenu oraz projekty nasadzeń zastępczych (kompensacyjnych).

W ofercie Pracowni Proprii znajdą Państwo również pełną obsługę związaną z uzyskaniem odpowiednich zezwoleń i decyzji administracyjnych. W ramach usługi przygotowujemy dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wycinkę drzew i krzewów oraz występujemy w imieniu Klienta (na podstawie udzielonych pełnomocnictw) we wszystkich sprawach formalnych związanych z uzyskaniem w/w decyzji administracyjnych.

Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych, pracowni architektonicznych i geodezyjnych, deweloperów, zarządców nieruchomości oraz spółdzielni mieszkaniowych.

Zapraszamy do współpracy