Przeprowadzone Inwentaryzacje Drzew i Krzewów
Proprii Architektura Krajobrazu

Inwentaryzacja Dendrologiczna Warszawa - pomiar pierśnicy drzewa
Nazwa Data Ilość drzew