Usługi
Proprii Architektura Krajobrazu

Projekt ogrodu - aranżacja zieleni
 • projekty architektoniczne dla:
  • terenów zieleni miejskiej,
  • osiedli mieszkaniowych,
  • obiektów przemysłowych i handlowych
  • domów jednorodzinnych
 • projekty aranżacji zieleni we wnętrzach biurowych i prywatnych
 • projekty aranżacji zieleni w oranżeriach i na tarasach
 • projekty nasadzeń kompensacyjnych
 • projekty zielonych dachów
 • doradztwo w zakresie pielęgnacji zieleni
 • nadzór autorski
Inwentaryzacja Zieleni
 • kompleksowe inwentaryzacje zieleni (również na terenach objętych ochroną konserwatorską).
 • gospodarka zielenią istniejącą
 • kalkulacja opłat za wycinkę lub zniszczenie drzew i krzewów na podstawie aktualnych stawek i obowiązujących przepisów prawnych
 • dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na nasadzenia kompensacyjne oraz projekty nasadzeń kompensacyjnych
 • przygotowanie wniosków dotyczących wycinki i przesadzeń
 • doradztwo formalno-prawne (związane z gospodarowaniem zielenią)
 • obsługa formalno-prawna związana z uzyskaniem decyzji na wycinkę lub przesadzenie, a także prowadzenie sprawy do uzyskania decyzji
 • udział w komisjach terenowych

Przygotowanie dokumentacji inwentaryzacji i gospodarki zielenią niezbędnej w procesie uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, pozwolenia na wycinkę, przesadzenie oraz sporządzanie projektów terenów zieleni, współpraca z urzędami administracji publicznej w ramach prowadzonych prac.

Przygotowanie dokumentacji inwentaryzacji i gospodarki zielenią niezbędnej w procesie uzyskania pozwolenia na budowę, pozwolenia na wycinkę, przesadzenie oraz sporządzanie projektów terenów zieleni, współpraca z urzędami administracji publicznej w ramach prowadzonych prac.

Usługi z zakresu zagospodarowania terenów zieleni oraz ich pielęgnacji. Współpraca w zakresie aranżacji, pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni.

Usługi z zakresu zagospodarowania terenów zieleni oraz ich pielęgnacji. Współpraca w zakresie aranżacji, pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni, współpraca z urzędami administracji publicznej w ramach prowadzonych prac.

Sporządzanie projektów ogrodów przydomowych, projektowanie zieleni na tarasach i balkonach. Doradztwo w zakresie pielęgnacji.